Sesam Street 323b, 4010, Norway

We're open Monday – Friday, 8 a.m. – 7:30 p.m. EST

Các câu hỏi thường gặp

Mời các bạn tham khảo các câu hỏi và đáp thường gặp dưới đây.

Các thông tin đăng ký của tôi trên APP có được bảo mật không?

Chúng tôi luôn cố gắng mang đến môi trường hoạt động với trãi nghiệm tốt nhất cho người dùng. Mọi thông tin của bạn sẽ được bảo mật tuyệt đối

Chúng tôi thường dùng phương thức gì để nạp tiền?

Chúng tôi luôn linh động trong vấn đề này, bạn có thể tham khảo ở trang hướng dẫn nạp/rút tiền để hiểu rõ hơn vấn đề nhé!

How long will delivery take?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean id convallis tellus. Nulla aliquam in mi et convallis. Pellentesque rutrum feugiat ante ut imperdiet. Vivamus et dolor nec nisl consectetur vulputate id non ante.

How secure is shopping in the Online Shop? Is my data protected?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean id convallis tellus. Nulla aliquam in mi et convallis. Pellentesque rutrum feugiat ante ut imperdiet. Vivamus et dolor nec nisl consectetur vulputate id non ante.

What exactly happens after ordering?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean id convallis tellus. Nulla aliquam in mi et convallis. Pellentesque rutrum feugiat ante ut imperdiet. Vivamus et dolor nec nisl consectetur vulputate id non ante.

Do I receive an invoice for my order?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean id convallis tellus. Nulla aliquam in mi et convallis. Pellentesque rutrum feugiat ante ut imperdiet. Vivamus et dolor nec nisl consectetur vulputate id non ante.

Liên hệ với chúng tôi